Blog

הכרבולת – הטרק המטורף של המכתשים

טרק הכרבולת

הכרבולת - הטרק המטורף של המכתשים

זהו אחד המקטעים הפראיים,האתגריים,והמרוחקים בשביל ישראל.
"ברגע שאתה עולה על הכרבולת – אין לך לאן לברוח ממנה".

טרק הכרבולת נמצא בחלקו הדרומי של המכתש הגדול ומגיע לנקודת גובה יוצאת דופן במכתש.
הטרק קרוי על שם הר הכרבולת שהינו חלק מרכס צר וארוך שמורכב מעשרות פסגות תלולות ומחוברות, שיוצרות יחד מראה דמוי כרבולת של תרנגול. הר הכרבולת הוא חלק מהמכתש הגדול ושוכן בחלקו הדרום-מזרחי של המכתש, מעל בקעת צין.

המכתש הגדול
שנקרא גם מכתש ירוחם, הוא אתר גיאומורפולוגי הנוצר לפני כ-200 מיליון שנה כאשר אזור הנגב היה מכוסה בים. הנחלים באזור גרמו לסחף של שכבות הסלע הרכות יותר, בעוד שהשכבות הקשות יותר נשארו במקומם. עם הזמן, התהליך הזה יצר את צורת המכתש הייחודית. לאחר מכן, האזור עלה מעל פני הים, ונחלים החלו לזרום מעל פני השכבות.

הזדמנות להכיר

חברים חדשים עם מכנה משותף

6:00-17:00

שעות הטיול ושעת סיום משוערת

כ20 ק"מ

אורך המסלול

המכתש הגדול

מפעלי אורון, ירוחם

הזדמנות להכיר

חברים חדשים עם מכנה משותף

6:00-17:00

שעות הטיול ושעת סיום משוערת